Reality

Realitní makléři v těsné spolupráci s finančními konzultanty pomáhají svým klientům rozvíjet a efektivně spravovat jejich nemovitý majetek.

Naše služby

Máme špičkové know-how na zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí, které chceme předávat svým spolupracovníkům a tím šířit povědomí o přínosu 4fin služeb našim klientům.

Informační memorandum pro klienty >
Informační memorandum pro spolupracovníky a potenciální spolupracovníky >

Společnost HS Financial Services, a.s., se sídlem Za Strahovem 339/20, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 06542107, DIČ: CZ699004924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 22922

Rezervační účet 4fin: 8344182/0800, vedený v České spořitelně, a.s.

Informační memorandum pro potenciálního zákazníka
© 2019-2020 4fin. Všechna práva vyhrazena.